Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

 • wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji odgromowej, linii kablowych, oświetlenia terenu, oświetlenia wewnętrznego, opraw oświetleniowych, instalacji osprzętu elektroinstalacyjnego oraz system inteligentnego budynku, montaż tablic rozdzielczych, o wykonanie instalacji teletechnicznej (słaboprądowej): kompleksowej sieci teleinformatycznej
  w tym sieci strukturalnych, SAP (system alarmu pożaru – p. poż.), system detekcji tlenku węgla CO i LPG, SWiN (system włamania i napadu), CCTV (telewizji dozorowej/przemysłowej również w jakości HD), system kontroli dostępu, telewizyjnej, telefonicznej, domofonowej, wideodomofonowej, oprzewodowanie — system automatyki przemysłowej i innych sieci,
 • dostawa i konfiguracja punktów dystrybucyjnych strukturalnych sieci komputerowych oraz systemów teletechnicznych,
 • wykonanie projektów wykonawczych i powykonawczych instalacji elektrycznych
  (wewnętrzna instalacja elektryczna, zewnętrzna instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia, linie kablowe itd.),
 • klimatyzacja
 • fotowoltaika
 • doradztwo techniczne
 • biały montaż
 • pogotowie awaryjne
 • pomiary
 • ocena stanu technicznego instalacji,
 • nadzór inwestorski.

Mamy duże doświadczenie we wszystkich wyżej wymienionych usługach wykonywanych zarówno w nowo powstałych budynkach jak i budynkach modernizowanych. Realizujemy prace
wykonawcze i projektowe na budynkach:

 • biurowych
 • budynkach użyteczności publicznej
 • mieszkalnych
 • przemysłowych